TÝDEN FRANCE V PRAZE

Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de la culture et de l’art de vivre à la française ! Après le succès de la première édition, «Týden France v Praze 2015» est de nouveau organisée sous le patronage de l’Ambassadeur de France en République tchèque, M. Jean-Pierre Asvazadourian.

Du 29 mai au 14 juin 2015, venez profiter d’événements variés, de rencontres conviviales et festives au cœur de la ville. Des manifestations culturelles, gastronomiques, artistiques, économiques mettront en valeur le savoir-faire français et célébreront l’amitié franco-tchèque.

Au programme : des spectacles, un parcours gastronomique «French Taste Trail », un parcours art de vivre à la française les « French Style Days ! », des expositions, une grande fête de l'amitié franco-tchèque le samedi 6 juin au parc Kinsky à Prague 5….

Découvrez dès maintenant le programme détaillé de la « Týden France v Praze» et suivez nous également sur Facebook et Twitter.

La «Týden france » vous attend !

Lettre de l'Ambassadeur de France en République tchèque

Chers amis,

Je me réjouis de vous retrouver pour la deuxième édition de la Týden France qui se déroulera du 29 mai au 14 juin 2015. Après le succès de notre première semaine française en République tchèque en 2014, nous avons décidé de renouveler l’opération en l’élargissant. Elle a vocation à s’inscrire durablement dans la relation franco-tchèque, dans toutes les dimensions de celle-ci : politique, économie, culture, loisirs, sport...

2014 aura été une année exceptionnelle pour la coopération franco-tchèque : deux visites de nos secrétaires d’Etat aux affaires européennes à Prague en mars et octobre 2014, la visite à Paris du Secrétaire d’Etat tchèque aux Affaires européennes en juin 2014, la visite officielle du Président Zeman en septembre 2014 et celle du Premier ministre Sobotka en avril 2014 en France. La visite officielle de notre Premier ministre à Prague les 8 et 9 décembre 2014 a marqué le point d’orgue de cette année de tous les records. Elle a permis la signature du plan d’action 2014-2018 du partenariat stratégique franco-tchèque, ainsi que de trois autres accords relatifs à la coopération dans le domaine spatial, à la coopération en matière de déchets radioactifs et à la reconnaissance des diplômes.

La densité de nos liens politiques est à la mesure de nos relations économiques et commerciales : la France est devenue en 2014 le 5ème partenaire commercial de la RT (8ème fournisseur et 4ème client), elle est également le 5ème investisseur étranger en stocks et le 4ème investisseur en flux en 2014, avec 500 entreprises employant près de 100.000 personnes !

C’est cette densité exceptionnelle de la relation franco-tchèque que mettra une nouvelle fois en évidence la Týden France cette année.

Cette deuxième édition de la Týden France aura un visage, celui de Emma Smetana, compositrice, interprète, pianiste, présentatrice du JT de TV Nova, journaliste, actrice de théâtre et de cinéma… Son parcours très riche, aussi bien en France qu’en République tchèque, illustre parfaitement les valeurs de partage et d’échanges entre nos deux pays mais aussi la dynamique positive et créatrice que porte la Týden France.

Placée sous le thème « Tradition, Création, Innovation », la Týden France comprendra des événements grands publics et des manifestations plus ciblées dans tous les domaines : gastronomie, art de vivre, culture, économie, sport…

Alors que la France accueillera et présidera la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques du 30 novembre au 11 décembre 2015 (Cop 21), cette deuxième Týden France sera aussi une « semaine verte » avec plusieurs manifestations qui seront organisées autour de la thématique du changement climatique et de la recherche de solutions avec la participation de la liste departements français.

Je salue tout particulièrement l’extraordinaire mobilisation autour de cette deuxième édition de la Týden France : ce sont plus de 100 partenaires (communauté d’affaires, partenaires média, associations, autorités locales tchèques, particuliers…) qui ont rejoint les services français et se sont mobilisés pour faire un succès de cet événement !

Je me réjouis de vous retrouver pour cette deuxième édition de la Týden France et de partager avec nos amis tchèques des moments de convivialité et de partage, à Prague et dans toute la République tchèque avec l’implication locale de nos Alliances françaises.

Jean-Pierre Asvazadourian

Ambassadeur de France en République tchèque

ambassadeur.jpg

Milí přátelé, jsem rád, že se setkáváme u příležitosti třetího ročníku Týden France, který se bude v Praze konat od 8. do 16. června 2016. Po dvou předchozích úspěšných ročnících se Týden France stal trvalou součástí francouzsko-českých vztahů, a to ve všech jejich dimenzích, politické, ekonomické, kulturní, volnočasové nebo sportovní.

Slovo úvodem
JEAN-PIERRE ASVAZADOURIAN – VELVYSLANEC FRANCIE V ČESKÉ REPUBLICE
ambassadeur
Milí přátelé,

jsem rád, že se setkáváme u příležitosti třetího ročníku Týden France, který se bude v Praze konat od 8. do 16. června 2016. Po dvou předchozích úspěšných ročnících se Týden France stal trvalou součástí francouzsko-českých vztahů, a to ve všech jejich dimenzích, politické, ekonomické, kulturní, volnočasové nebo sportovní.

Od roku 2014 francouzsko-české styky získaly zcela novou dynamiku. Oboustranné styky nikdy nebyly tak četné a oficiální návštěva předsedy vlády Sobotky v Paříži 24. března t.r. umožnila znovu si předvést, jakkoli už to nebylo nutné, že naše styky jsou opravdu rozsáhlé a kvalitní. Naše politické vazby plně odpovídají našim ekonomickým a obchodním stykům: Francie je v současnosti 5. nejvýznamnějším obchodním partnerem České republiky (6. dodavatelem a 5. odběratelem), je také jejím 5. největším zahraničním investorem, pokud jde o dosavadní investice a 4. pokud jde o objem investic v roce 2014. Na 500 francouzských podniků zaměstnává v České republice na 100 000 osob.

Letošní Týden France dá opět vyniknout těmto výjimečně bohatým francouzsko-českým stykům.

Týden France 2016 bude mít poněkud koncentrovanější podobu než v roce 2015 a bude se odvíjet kolem významných událostí, ať už určených širokému publiku nebo užšímu okruhu odborníků. Letos bude mít významnou ekonomickou dimenzi, protože Francouzsko-česká obchodní komora slaví 20. výročí svého vzniku. Francouzsko-české ekonomické fórum tak umožní francouzským ekonomickým subjektům být ještě více zastoupeny v České republice, českým subjektům pak objevit možnosti, jež se jim nabízejí ve Francii. V době, kdy Francie předsedá COP21, chce být Týden France také zeleným týdnem.

Konference zasvěcená smart cities (inteligentním městům) umožní setkání zástupců místních samospráv a francouzských a českých podniků, kteří tak budou mít příležitost si vyměnit zkušenosti ohledně klimatických změn a hledání řešení.

Široké veřejnosti bude určena řada akcí. Jejich cílem bude vytvořit příjemnou atmosféru a společné sdílení volného času. Výjimečně budou 12. června otevřeny prostory Buquoyského paláce a v jeho zahradě vás přivítá francouzský trh. 10. června se veřejnosti otevřenou také dveře Francouzského institutu v Praze, který bude v barvách Eura 2016, jež se koná ve Francii. Budete mít příležitost shlédnout přenos úvodního zápasu. Souběžně proběhně několik dalších akcí. Významnou akcí Týden France bude Noc filozofie. Letos se koná její první ročník ve střední Evropě a zúčastní se jej i ostatní tři země Visegrádu.

Zrealizovat tento ambiciózní a různorodý program se podařilo jen díky spojeným silám. Chtěl bych proto poděkovat zejména Francouzsko-české obchodní komoře, Business France, Francouzskému institutu v Praze, CEFRESu a všem dalším partnerům, a to podnikatelům, médiím, asociacím, ale také českým vládním a místním představitelům, kteří se v zájmu úspěšného průběhu akce zapojili do příprav po boku francouzských partnerů.

Už teď se těším na setkání s vámi během tohoto třetího ročníku Týden France!
Jean-Pierre Asvazadourian
Velvyslanec Francie v České republice

CONSTANTIN KINSKÝ – PŘEDSEDA FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY
president
Drazí přátelé,

Letos oslavíme třetí ročník Týdne France a již dvacáté narozeniny Francouzsko-české obchodní komory. Ve svém úvodním proslovu připomíná náš velvyslanec bohaté a hodnotné vztahy panující mezi našimi dvěma zeměmi. Program Týden France 2016 tyto vztahy reflektuje: čeká na vás Ekonomické fórum a slavnostní recepce na Velvyslanectví 8. června, konference “Smart Cities” 13. června, Noc filozofie 16. června… a mnoho dalších inspirativních událostí.

Dvacet let, to je krásný a zároveň úctyhodný věk. Mnohé jsme se již dozvěděli a naučili a o toto poznán se s vámi chceme podělit, je to náš vklad do společné budoucnosti. To je předmětem Ekonomického fóra 8. června a konference « Smart Cities » 13. června. Chtěli jsme, aby se těchto diskusí zúčastnili odborníci a manažeři českých a francouzských společností a aby živě diskutovali o svých zkušenostech z praxe, ale i o problémech, které naše firmy zažívají a jak jim společnými silami lépe čelit.

Pro úspěch těchto diskusí spojili své síly všichni institucionální partneři francouzsko-české komunity: Velvyslanectví, Business France, Francouzský Institut, French Foreign Trade Advisors, vaše Komora a početní a štědří sponzoři. Přijede také řada odborníků z velkých francouzských měst Francie, aby se podělili o zkušenosti “Smart Cities”, či zástupci Alliance pour le Futur, kteří představí projekt “French Tech”. Za českou stranu účast akci podpořilo ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstvo pro místní rozvoj a ministerstvo životního prostředí, starostové Prahy a dalších měst. Diskuze by měly být živé a podnětné, hlavními tématy bude digitální průmyslová a urbanistická revoluce.

Je to fakt: Česká republika je příkladem otevřenosti a dynamického rozvoje a inspirací všem v současné debatě o opětovné industrializaci Evropy. Vztah mezi našimi dvěma zeměmi se neustále posiluje – za posledních deset let jedna francouzská společnost každé dva až tři týdny projeví zájem o spolupráci s Českou republikou s touhou přidat se k pěti stovkám francouzsko-českých společností, které jsou na trhu již aktivní. Rádi bychom, aby Češi častěji zkoušeli své štěstí ve Francii a dokázali lépe využít investičních příležitostí ve Francii a možností spolupráce.

Francie je jednou z prvních destinací na světě, kam směřují průmyslové a finanční investice. « French Tech » je poklad v hodnotě 1,6 miliardy dolarů, ale také 484 operací fundraiserů za 1,8 miliardy eur investovaných v roce 2015, což znamená zdvojnásobení finančních prostředků vložených do francouzských inkubátorů v jednom roce, více než 5 tisíc start-upů a 19 tisíc pracovních míst vytvořených nebo přislíbených v prvním čtvrtletí 2016.

Náš domácí trh pro nás pro všechny, to je Evropa. A tato Evropa vyniká zejména sdílením hodnot, až na druhém místě je to také soubor institucí a států. Doufáme, že Týden France bude příležitost sdílet tyto hodnoty a společně vymýšlet lepší budoucnost pro naše zákazníky, naše podniky a naše města.

Srdečně Váš
Constantin Kinský,
předseda Francouzsko-české obchodní komory

TÝDEN FRANCE 2016

Francouzsko-české ekonomické fórum
STŘEDA 8. ČERVNA, 9H-13H
Fórum vyhodnotí dosavadních 20 let ekonomických vztahů a představí perspektivy další možné francouzsko-české spolupráce, zejména pak v oblasti inovací a výzkumu a vývoje. Registrace nutná. Kompletní program naleznete zde.
Pořadatel: Francouzsko-česká obchodní komora, Business France
Místo konání: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 32, Praha 1
Přihlášky na evenement@ccft-fcok.cz

20 let Francouzsko-české obchodní komory
STŘEDA 8. ČERVNA, 18H30
Slavnostní večer u příležitosti oslavy 20 let působení Francouzsko-české obchodní komory pod záštitou Bohuslava Sobotky, premiéra vlády ČR a Jean-Pierra Asvazadouriana, velvyslance Francie. Pouze pro zvané. Pořadatel: Francouzsko-česká obchodní komora
Místo konání: Francouzské velvyslanectví, Buquoyský palác, Velkopřevorské náměstí 486/2, Praha 1 – Malá Strana

« French rendez-vous » : Den otevřených dveří na Francouzském institutu v Praze
PÁTEK 10. ČERVNA 18H-0H
Na programu: hudební vystoupení, pétanque a barbecue na dvoraně, francouzské komedie v kině, animace pro děti v mediatéce, trhy, karaoke, přímý přenos zahajovacího zápasu soutěže EURO 2016 (Francie – Rumunsko) Web: www.ifp.cz
Pořadatel: Francouzský institut
Místo konání: Francouzský institut, Štěpánská 644/35, Praha 1 – Nové Město

Den otevřených dveří v Buquoyském paláci
NEDĚLE 12. ČERVNA
10h–16h Buquoyský palác
10h–20h Francouzské trhy v zahradě
Své brány vám otevře barokní Buquoyský palác, který je sídlem francouzského velvyslanectví již od roku 1919. Na zahradě paláce na vás navíc čekají francouzské trhy plné sýrů, vína a jiných dobrot.
Pořadatel: Francouzské velvyslanectví, Business France
Místo konání: Francouzské velvyslanectví, Buquoyský palác, Velkopřevorské náměstí 486/2, Praha 1 – Malá Strana

Konference Smart cities
PONDĚLÍ 13. ČERVNA, 8H30-17H30
Na tomto setkání francouzských a českých starostů, ale také dodavatelů technologií, budou představena inteligentní řešení, která díky optimálnímu toku informací usnadňují život obyvatelům měst. Mezi vystupujícími budou i zastupitelé města Prahy, Brna, Ostravy, Plzně, Písku, Mulhouse, Toulouse, Remeše, Angers a Štrasburku.
Kompletní program naleznete zde.

Registrace zde: fr.surveymonkey.com/r/SmartCityPrague
Pořadatel: Ekonomické oddělení francouzského velvyslanectví, CCEF
Místo konání: Nová radnice, Velká zasedací místnost, 1. patro, Mariánské náměstí 2, Praha

Od Smart city k městu a migraci máte pouze jeden krok ! Pokud se chcete dozvědet více o městech zítřka, příjďte na konferenci reSITE 2016 „Města a migrace“ (16.-17. června 2016, Forum Karlín Praha) Program a vstupenky: reSITE.cz/cs/

Testovací jízdy sdílených dopravních prostředků
ÚTERÝ 14. ČERVNA
„Vélib“ je francouzský výraz pro sdílení kol, vzniklý spojením slov vélo (kolo) a liberté (volnost). Pod názvem Vélib už téměř deset let v Paříži funguje systém sdílení kol. Přijďte si vyzkoušet volné půjčování a používání kol a podpořit tak udržitelný rozvoj města Prahy.
Pořadatel: Francouzsko-česka obchodni komora a JCDecaux
Místo konání: Mariánské náměstí

Testovací jízdy sdílených dopravních prostředků
STŘEDA 15. ČERVNA
„Vélib“ je francouzský výraz pro sdílení kol, vzniklý spojením slov vélo (kolo) a liberté (volnost). Pod názvem Vélib už téměř deset let v Paříži funguje systém sdílení kol. Přijďte si vyzkoušet volné půjčování a používání kol a podpořit tak udržitelný rozvoj města Prahy.
Pořadatel: Francouzsko-česka obchodni komora a JCDecaux
Místo konání: Mariánské náměstí

Noc filozofie ČTVRTEK 16. ČERVNA, 19H–3H RÁNO Na první ročník Noci filozofie se do Prahy sjede 55 filozofů z Francie, Maďarska, České republiky, Polska a Slovenska, a širokému publiku budou nabídnuty přednášky, mini-konference, debaty, agory, četby, umělecká vystoupení, filmové projekce, koncerty a výstavy, to vše na téma „Obrazy, věda a politika“.
Web: nocfilo.hypotheses.org
Pořadatel: Platforma CEFRES (CEFRES, Université Charles de Prague (UK) et Académie des sciences de la République tchèque (AV ČR))
Místo konání: Národní galerie v Praze – Veletržní palác, Dukelských hrdinů 530/47, Praha – Holešovice; Filosofická fakulta UK, náměstí Jana Palacha 1/2, Praha – Josefov

Testovací jízdy sdílených dopravních prostředků
ČTVRTEK 16. ČERVNA
„Vélib“ je francouzský výraz pro sdílení kol, vzniklý spojením slov vélo (kolo) a liberté (volnost). Pod názvem Vélib už téměř deset let v Paříži funguje systém sdílení kol. Přijďte si vyzkoušet volné půjčování a používání kol a podpořit tak udržitelný rozvoj města Prahy.
Pořadatel: Francouzsko-česka obchodni komora a JCDecaux
Místo konání: Mariánské náměstí